Logopedie Videler Groepspraktijk

Julianastraat 2-007
5421DB Gemert

Nevenvestiging:
St.Michaelstraat 30
5421 NK Gemert

T:    0492-366302
E:    praktijk@logopedie-gemert.nl
www.logopedie-gemert.nl

Geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 18.00u

In de praktijk zijn drie logopedisten werkzaam in maatschapsverband;
Lieke Bongers,  Laura Langens en Els Videler-Jongen.
Medewerkende logopedisten: Lotte Jansen en  Greetje Roodbeen.
Ademtherapeut: Els Videler- Jongen

Logopedie:
Logopedie is de zorg die nodig is wanneer er problemen zijn op het gebied van  taal, spraak, stem en gehoor. Mensen van alle leeftijden behoren tot de doelgroep. Onze gezamenlijke visie is dat de behandeling te allen tijde moet plaatsvinden in het belang van het kind en de volwassene. Wij houden rekening met uw wensen en mogelijkheden en stemmen het onderzoek en de behandeling af op datgene wat voor u of uw kind van belang is. Wij benadrukken het belang van preventie, onder andere bij een taalontwikkelingsstoornis of -achterstand, afwijkend mondgedrag, onvloeiend spreken en onverstaanbaar spreken.

Adem- en Ontspanningstherapie methode van Dixhoorn:
Ademtherapie is het helpen herstellen van de natuurlijke adembeweging, die door het hele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen leiden zij via een aantal belangrijke processen tot een betere zelfregulatie, waardoor er een balans ontstaat tussen spanning en ontspanning.

Netwerken
Wij zijn aangesloten bij:
–    het ParkinsonNetwerk
–    de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
–    de Adem en Ontspannings Stichting (AOS) methode van Dixhoorn.

Wij zijn geregistreerd in het:
–    Kwaliteitsregister Paramedici
–    Register Mimetherapie
–    Register PROMPT
–    Register AOT

Voor meer informatie over onze specialisaties en werkwijze, zie onze website.

Menu
×