GGD Brabant-Zuidoost

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar
GGD Brabant-Zuidoost
Julianastraat 2-004
Gemert

Team Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost (0-18 jaar)
T    088 0031 422
www.ggdbzo.nl/jgz

Bereikbaarheid
Consultatiebureau 0-4 jaar en Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar via afspraak.
Spreekuren wegen 0-4 jaar
Op maandag 9.00 – 9.45 uur.

Infopunt opvoeding
Voor alle vragen over opvoeding van kinderen van 0-18 jaar: donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

Een gezonde basis voor opgroeiende kinderen
Kinderen verdienen de beste kansen om gezond en veilig op te groeien. Elk kind heeft recht op zorg. Het team Jeugdgezondheidszorg van GGD Brabant-Zuidoost helpt uw kind gezond te zijn en gezond te blijven.

Wij volgen de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, voeding en leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.

Ons team bestaat uit:
•    consultatiebureau artsen en jeugdartsen;
•    verpleegkundigen Jeugdgezondheidszorg;
•    jeugd- en doktersassistentes;
•    logopedisten (voor 4-19 jaar);
•    administratrices consultatiebureau.

Zorgen bij zorgen
Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Alle ouders, leerlingen, maar ook kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de school kunnen met dit soort vragen altijd terecht bij medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. Afhankelijk van het probleem of de vraag, bekijkt Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door wie. Een gezonde en veilige ontwikkeling van elk kind staat daarbij steeds voorop.

 

Menu
×